Wilma Damhuis

Kindercoach

Uw kind, gelukkig zichzelf

Kinderen

Meer info »

Mijn werkwijze

Meer info »

Wat is coaching?

Meer info »

Wilma Damhuis, kindercoach

Al dertig jaar, sinds ik mijn aantekening kinderverpleegkunde haalde, werk ik met kinderen. Eerst als kinderverpleegkundige, vervolgens met specialisatie diabetes. Kindercoaching voelt voor mij als een logische volgende stap in mijn carrière. Ik wil me graag volledig inzetten voor kinderwelzijn. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan, word altijd vrolijk van hun uitbundigheid en hun open visie op het leven. Heerlijk hoe kinderen vanuit hun eigen beleving de wereld zien. Iedereen kent wel opmerkingen van zijn kinderen. Neem bijvoorbeeld “Mam, weet sinterklaas al dat wij niet meer in hem geloven?”. En zo zijn er eigenlijk heel veel uitspraken van kinderen die ons verbaasd doen staan over hoe ze nadenken over de wereld, en hoe onbevangen en nieuwsgierig ze zijn. Kinderen hebben een enorme innerlijke drang om te leren.

Het natuurlijke leren en het tempo waarin kinderen leren worden in de huidige maatschappij aan banden gelegd. Ze gaan leren volgens een systeem dat voor hen is bedacht. Iets leren waar je nog niet aan toe bent is lastig en frustrerend. Kinderen worden daar onrustig van, het tast hun zelfvertrouwen aan en ze gaan niet lekker in hun vel zitten. Niet iedereen hoeft een 10 voor taal te hebben, een sociaal en gezellig kind zijn is ook goed. We hebben alle soorten kinderen nodig. Kinderen leren door dingen te voelen, te maken, te ervaren, te ontdekken. In ons huidige onderwijssysteem is daar weinig aandacht voor.

mijn werk als kinderdiabetesverpleegkundige zie ik veel kinderen tobben om hun ziekte een plaats te geven in hun dagelijkse leven. Veel van de gesprekken in het ziekenhuis gaan over het meten van de bloedsuikers en het tellen van de koolhydraten. Al die dingen zijn belangrijk maar zeggen niets over hoe uw kind de ziekte heeft opgepakt en wat dit voor hem of haar betekent. Uw kind wil gewoon kind zijn, net als alle kinderen. Maar het leven van chronisch zieken bestaat uit vaste stramienen, aanpassen, moeten. Het is niet fijn als een kind gestoord wordt in het spel door een lage bloedsuiker en daardoor naar gedrag vertoont. Als dit regelmatig gebeurt is het heel vervelend en verwarrend voor het kind. Gevolg is dat zo'n kind niet lekker in zijn of haar vel zit, niet goed mee kan komen op school, niet lekker kan ontwikkelen, misschien gepest wordt. Ik kan de diabetes niet weghalen. Maar ik kan wel helpen om het kind te laten ontdekken waar het wel goed in is, waar het blij van wordt. Waar de innerlijke kracht zit om met deze situatie om te gaan.

ga op zoek naar de kwaliteiten en talenten van uw kind, en help het om die in te gaan zetten. Het klinkt zweverig, maar dat is het geheel niet. We gaan bijvoorbeeld samen op zoek naar een held, of een krachtdier, om uw kind te helpen en in te zetten op de momenten dat het nodig is. Een positieve ervaring maakt dat uw kind zich gesterkt voelt en meer en meer zelfvertrouwen krijgt en blij is met zichzelf. Leren in eigen tempo, op het moment dat het er aan toe is, maakt dat een kind het geleerde beter kan toepassen. Mij maakt het blij als uw kind weer gaat stralen, zichzelf kan zijn en lekker kan opgroeien.

Ik doe dit samen met uw kind. Uw kind is leidend. Ik werk met spel, tekenen, spelen, naar buiten gaan, of iets maken. Wat maar bij uw kind past. De methodes staan niet vast, ik kijk per kind wat nodig is. Wel hou ik erg van buiten en de natuur.

Denkt u dat ik u en uw kind behulpzaam kan zijn, neem dan vooral contact op.

Mijn doel,

Uw kind, gelukkig zichzelf

Werken met kinderen

Al dertig jaar, sinds ik mijn aantekening kinderverpleegkunde haalde, werk ik met kinderen. Eerst als kinderverpleegkundige, vervolgens met specialisatie diabetes. Kindercoaching voelt voor mij als een logische volgende stap in mijn carrière. Ik wil me graag volledig inzetten voor kinderwelzijn. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan, word altijd vrolijk van hun uitbundigheid en hun open visie op het leven. Heerlijk hoe kinderen vanuit hun eigen beleving de wereld zien. Iedereen kent wel opmerkingen van zijn kinderen. Neem bijvoorbeeld “Mam, weet sinterklaas al dat wij niet meer in hem geloven?”. En zo zijn er eigenlijk heel veel uitspraken van kinderen die ons verbaasd doen staan over hoe ze nadenken over de wereld, en hoe onbevangen en nieuwsgierig ze zijn. Kinderen hebben een enorme innerlijke drang om te leren.

Mijn werkwijze

Het eerst contact verloopt meestal via een telefoongesprek of per e-mail of via de website. Waarin we besproken wat uw vraag is en hoe ik daarbij kan helpen, wat mijn werkwijze is. Dit is geheel vrijblijvend. Als  we besluiten om verder te gaan, plannen we een kennismakingsgesprek.

Het kennismaking gesprek doe ik het liefst bij u thuis. Ik leer u en uw kind kennen in zijn eigen omgeving. Wilt u dit niet dan kan dit altijd in mijn praktijk. In dit eerste contact met u en uw kind, kijken we of het “klikt “. Uw hulpvraag wordt verder uit gediept en en omgezet in een coachvraag voor uw kind. Dit gesprek duur ca 1,5 uur. Voor dit gesprek stuur ik u een oriëntatieformulier toe. Ik vind het prettig als u dat 2 dagen voor onze afspraak terug stuurt, zodat ik me kan voorbereiden op het gesprek. Na dit gesprek besluiten we of  verder gaan.

Ik schrijf een trajectplan waarin staat  wat de hulpvraag/coachvraag is en wat de gewenste situatie wordt. Hoeveel sessies er gedaan worden, wijze van terugkoppeling en wat de kosten zijn.

Ik heb geen standaardtraject omdat ieder kind uniek is en zijn  eigen doel heeft. Mijn methodes staan niet vast, ik kijk per kind wat nodig is. Dit doe ik in samenspraak met uw kind. Mijn methodes bestaan uit spel, tekenen, naar buiten gaan, creatief bezig zijn, dat wat bij uw kind past of aangeeft wat hij wil. Visualisatie en/of ontspanningsoefeningen worden door mij veel gebruikt. Daarnaast heb ik eigen materiaal ontwikkeld waar ik mee werk. Dit kan ik toelichten in het kennismakingsgesprek. Tijdens het traject kan het zo zijn dat ik u vraag om samen met uw kind opdrachten te doen.

De afspraken duren gemiddeld, 45 a 60 min. en worden in overleg gemaakt. Gemiddeld zijn het 6 gesprekken. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk of bij u thuis. Aan het einde van het traject doe ik in overleg met uw kind een terugkoppelingsgesprek. In het trajectplan staat ook beschreven wat de kosten zijn.

Het traject

 • Een telefonische kennismaking is gratis.
 • Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
 • Een coaching traject is per kind uniek, passend bij u, uw kind, uw gezin en het tarief is daarvoor op maat gemaakt. Gemiddeld zijn het 6 gesprekken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Alle bedragen zijn inclusief materiaal
 • Factuur binnen 2 weken betalen via overschrijving, betaling vindt plaats voor het starten van het traject. Betaling in 2 of 3 termijnen is mogelijk
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn start er geen nieuwe afspraak tot de openstaande factuur is voldaan.
 • Afzeggen of verplaatsen van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Anders wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht
 • De afspraak kan per WhatsApp, sms of telefonisch worden afgezegd.
 • Verwijzing van de huisarts is niet nodig. Kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er signalen zijn signalen zijn die de veiligheid van u of uw kind in gevaar brengt dan bespreek ik dat met u.

Gegevens over u en uw kind wordt niet met derden gedeeld.

Wat is coaching?

Een coach begeleidt een kind/jongeren bij problemen, gedrag, situaties, gebeurtenissen waarvan het niet meer weet hoe ermee om te gaan. De coach leert kinderen/jongeren vanuit hun eigen mogelijkheden, oplossing te zoeken, die bij hen past. Gebruikmakend van hun kwaliteiten/talenten. Vanuit deze inzichten, weer kracht en (zelf) vertrouwen op bouwen. Zodat het kind/de jongeren weer op eigen kracht verder kan en zich kan ontwikkelen.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders die een hulpvraag hebben. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Het gaat om uw kind en kindercoaching is een vak waarvoor ik opgeleid ben. Ik ben opgeleid aan het ATMA-instituut in Amersfoort. Naast kindercoach ben ik ook kinderdiabetesverpleegkundige. Ik combineer deze beide beroepen, dat geeft mij inzicht en expertise in beide. Wat ik tegen kom in de ene praktijk kan ik goed gebruiken in de andere praktijk. Zo blijf ik alert en weet ik wat er speelt in het ziekenhuis en in de kindercoachpraktijk.

Hieronder staan een aantal “problemen “genoemd waarbij u mijn hulp kunt inroepen:

Voor elk kind of jongere van 0-18 jaar met een chronische aandoening die meer wil zijn dan zijn aandoening kan ondersteuning geboden worden bij:

 • niet meer lekker in je vel zitten
 • snel verdrietig of boos zijn
 • overspoeld worden door emoties
 • lastig, vervelend of druk gedrag
 • aandachtsproblemen
 • onbegrepen voelen
 • weinig aansluiting hebben bij leeftijdsgenoten, zich eenzaam voelen
 • terugtrekken en afzonderen
 • gepest worden
 • gebukt gaan onder veel spanning, angst en stress
 • onzeker zijn en een laag zelfbeeld hebben
 • somber zijn
 • vage lichamelijke klachten (zonder medische oorzaak) hebben, zoals: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, vermoeidheid.
 • Zorgen maakt over zijn chronische aandoening

Als kindercoach ...

 • ga ik op zoek naar de oplossingen in het kind/de jongere zelf
 • bied ik inzicht in het effect van het eigen gedrag en lichaamstaal op zichzelf en hun omgeving
 • vergroot ik de zelfontwikkeling van het kind/ de jongere
 • help ik uw kind zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken

Ik maak gebruik van de volgende werkvormen:

 • Spel
 • Tekenen
 • Buitenspelen of iets anders wat een kind aangeeft
 • Mindfulness

Als coach focus ik niet op het probleem maar juist op de dingen die goed gaan en waar het kind/de jongere plezier aan beleeft. Samen met het kind/de jongere wordt gekeken hoe hij of zij deze vaardigheden kan gaan inzetten bij het “probleem”.

Een traject bestaat uit een aantal sessies, meestal 4 tot 6, wat van te voren wordt bepaald. Als ouder krijgt u ook begeleiding.

ik ben op opgeleid bijAtma